با ما در ارتباط باشید

در گروه تی اس روبوت ، ما خدمات مشاوره ای کاملی به شما ارائه می دهیم و با شما بابت چالش هایتان به منظور یافتن بهترین سلوشن به بحث و گفتگو می نشینیم. هم چنین جهت گروه صنعتی تجهیز صنعت ربات تمامی موارد را در سایت خود توسعه می دهد، می سازد و مونتاژ می کند و تیم خدمات فنی حرفه ای خود را دارد که به ما این امکان را می دهد زمان پاسخ سریعی را به منظور حفظ حداکثری در دسترس بودن خدمات به مشتریان ارائه دهیم.

ارزش ها در TSG
برای ما مفهموم کیفیت با ارزش هایی که هر روز در محل کار ما را راهنمایی می کنند ارتباط مستقیم دارد.